Waterlopen & Grondwater

Waterlopen zijn de hoofdaders van onze samenleving. Dit wordt ook zo gezien door de EC: het rivierwater kent immers geen landsgrenzen waardoor overstromingen, watervervuiling, extreme vormen van toenemende verdroging en vernatting een gemeenschappelijke zaak van de lidstaten wordt. 

Hiervoor werden verschillende Richtlijnen opgesteld zoals de Urban Waste Water Directive, de Water Framework Directive, de Flooding Directive om er een paar te noemen. Wat in deze Richtlijnen opvalt, is de integrale visie van de EC: onze natuurlijke systemen zoals rivieren, beken, grachten, het grondwater worden onafscheidelijk gekoppeld aan de waterketen systemen zoals riolen en drinkwater. Alles wordt geplaatst onder een noemer van ‘Integrated Water Management’.

Deze directieven die vanuit elke EU-lidstaat een eigen vertaling en interpretatie krijgen, zorgen dat het Integrale Water Management door de overheid vanuit een duurzame, maar niet altijd even éénvoudige bril wordt bekeken. Bij het zoeken van oplossingen van specifieke hydrologische ‘rivier’ en/of ‘grondwater’ problemen worden meer en meer de interacties met bv. het rioolsysteem bekeken, de socio-economische en ecologische impact op mens en omgeving, het duurzaamheidskader, enzovoort.

Het technische instrumentarium dat gebruikt wordt om oplossingen te zoeken bestaat dan ook niet meer alleen uit ‘stand alone’ en ‘afgesloten’ software modellen: Open GIS systemen worden nu naadloos gekoppeld aan de verschillende berekeningsmodules (rivieren, grondwater, riolen, socio-economische en ecologische impact berekeningen, e.d.) afkomstig van verschillende providers (Innovyze, DHI, ...). De resultaten komen in de cloud terecht en zo toegankelijk gemaakt voor de talrijke en verschillende doelgroepen.

Het is net hier dat HydroScan voor U een meerwaarde kan betekenen: onze experten houden immers hier de vinger aan de pols, dit zelfs tot op het niveau van de Europese Comissie!

Cases in de kijker

Waterloop- en grondwatermodellering van de Rijtgracht en de Avelgemse meersen
In het kader van het landinrichtingsproject Avelgemse Meersen werd een oppervlaktewatermodel en een grondwatermodel opgebouwd van de Rijtgracht te Avelgem en de relevante grondwaterlichamen. Met behulp van deze modellen werden een aantal mogelijke ontwikkelingsscenario’s doorgerekend, waarbij de resultaten van de oppervlaktewatermodellering steeds als input dienden voor het grondwatermodel.


 

Meer cases