Vermijd wateroverlast door HydroScan's integrale aanpak

Hevige onweders, modderstromen door erosie van de velden, hoge rivier- en grondwaterstanden, dichtgeslibde rioleringen, enz... allemaal verschillende oorzaken met steeds hetzelfde ellendige gevolg: wateroverlast!
Onze topexperten pakken het probleem systematisch en uitermate effectief aan met unieke technologische methodes:

  • gerichte terreininventarisaties;
  • radarbeeldverwerking;
  • statistische knelpunt analyse;

... tot zelfs:

  • integrale modellering van de interactie van watersystemen op straatniveau;
  • geprioriteerde kosten/baten analyses.

Het resultaat? De juiste maatregelen om waterroverlast te bannen, tot op individueel huisniveau, die niet alleen technisch, maar ook beleidsmatig en financieel grondig afgewogen zijn.
Wateroverlast vermijden? Wilt U meer weten? Bekijk onze gespecialiseerde diensten zoals:

  • inventarisatie en metingen;
  • modellering;
  • ontwerp en hydraulische screening van rioolstelsels;
  • hydrologische en hydraulische modellering van waterlopen;
  • integrale watermodellering.