Sites & Bouwprojecten

Bedrijven worden geconfronteerd met een steeds strengere milieuwetgeving en steeds grotere druk om kostenbesparend te werken. Ook architecten en projectontwikkelaars worden steeds vaker gevraagd om een duurzame waterhuishouding te implementeren binnen hun bouwproject. 
Dit vraagt vaak om creatieve oplossingen, waarbij de verschillende waterstromen binnen de bestaande site of het toekomstig project op een optimale manier worden gebruikt zodat het waterverbruik en de ecologische voetafdruk geminimaliseerd wordt. 

Hierbij mag echter de financiële haalbaarheid van dergelijke oplossingen niet uit het oog verloren worden. Het is evident dat deze oplossingen met de juiste kennis van zaken dienen aangepakt te worden waarbij het geheel in het juiste juridische, technische én operationele kader dient geplaatst te worden.

Expertise domeinen van HydroScan

HydroScan ondersteunt zowel bedrijven als architecten en projectontwikkelaars in hun zoektocht naar een optimaal waterbeheer binnen hun bedrijfs- of bouwsite. Alle aspecten van het watersysteem zoals het water(her)gebruik, afvalwaterlozingen, buffering en infiltratie, maar ook de risico’s op wateroverlast worden opgenomen in de scope. Ook de interactie met energie en landschap wordt hierbij in rekening gebracht. Dit gebeurt steeds in nauwe samenspraak met de bedirjfsleiding, het team van architecten, duurzaamheidsarchitect, landschapsarchitect, projectontwikkelaars en studiebureaus technieken.

Wilt U meer weten? Dan verwijzen we U graag door naar een aantal van onze diensten zoals:

  • inventarisaties en metingen,
  • adviesverlening bij de opmaak van een watertoets,
  • wateraudit voor industriële sites,
  • duurzaam beheer van bouwprojecten,
  • afkoppeling op privaat domein en keuring van private riolering

Cases in de kijker

Waterhuishoudingsstudie Hoog-Latem
In Hooglatem trad in het verleden regelmatig wateroverlast op. Om hier een antwoord op te bieden, zijn er inpolderings- en buffermaatregelen uitgebouwd. HydroScan heeft deze maatregelen geoptimaliseerd en het risicomanagement voor deze zone vorm gegeven.


 

Meer cases