Riolering en stedelijke afwatering

Het transport van afvalwater garanderen, zonder noemenswaardige wateroverlast en zonder ecologische hinder voor mens en milieu is één van de internationale milieubeleidsdoelstellingen van de 20e en 21e eeuw.

Afvalwater is zelf ook een kostbare resource: zowel op het vlak van hergebruik van het water (grijs water) als op het vlak van warmte recuperatie en energieoptimalisatie zijn de toepassingen talrijk. Dit stelt bijkomende eisen aan onze huidige rioolstelsels: niet alleen het afvalwater binnen het (gescheiden) systeem houden en netjes aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) afleveren is nu het objectief, maar ook ervoor zorgen dat mogelijke ‘wateroverlast’ binnen de perken gehouden wordt, én tevens garanderen dat mogelijkheden geboden worden van water hergebruik en warmte recuperatie!

Deze nieuwe ontwikkelingen staan echter nog in schril contrast tot de behoeften in verschillende Europese lidstaten: de uitbouw van solide basis rioolinfrastructuur, inclusief zuivering blijft voor de EU, de Wereldbank en de Europese Investeringsbank één van de voornaamste prioriteiten. Een internationaal twee sporen beleid dus ...

Expertise domeinen van HydroScan                           

HydroScan biedt samen met haar dochterbedrijf Hydroservices in dit domein een reeks van technisch diensten aan zoals inventarisatie, kostenverlagende masterplanning met gericht preventief onderhoud, modellering, duurzaam hergebruik (zie ook sites en bouwprojecten), performantie-indicatoren, databeheer tot zelfs totaalconcepten zoals Managed Water Services.

Cases in de kijker

RWA-visie voor Gent
Om een toetsingskader te hebben voor het inplannen van projecten m.b.t. de aanleg van gescheiden riolering, werd voor een aantal deelgemeentes van Gent een RWA visie opgesteld. De hoofdassen werden gedimensioneerd met een model geplande toestand voor de lange termijn.


 

Meer cases