Referenties

Web Portal voor waterkennisbeheer en -overdracht tussen beleid, onderzoek en praktijk


De WISE-RTD Web Portal slaat de brug tussen de verschillende doelgroepen (beleid, onderzoek en praktijk) bij de implementatie van de watergerelateerde Europese Richtlijnen.

Klant: Europese Commissie

Water Actie Plan voor Brussels Airport


Voor dit ‘water actie plan’ werd een analyse gemaakt van de verschillende waterstromen op de site van de luchthaven en werd een indicatieve waterbalans voor de site opgesteld. Op basis van de verbruiksgegevens werden een aantal optimalisatiescenario’s uitgewerkt voor waterbesparing en regenwatergebruik.

Klant: Brussels Airport

TMVW Open Vorming rioleringen en integraal waterbeheer voor alle personeelsleden


Om er voor te zorgen dat de medewerkers van TMVW zich betrokken voelen bij de nieuwe servicelijn m.b.t. rioleringen, werd aan HydroScan gevraagd om een opleidingsprogramma samen te stellen voor al het personeel, dit is meer dan 600 personen, elk op zijn/haar niveau. Deze opleiding verliep over de periode 2005-2010.

Klant: TMVW
 

Meer referenties

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.