Waterloop- en grondwatermodellering van de Rijtgracht en de Avelgemse meersen

In het kader van het landinrichtingsproject Avelgemse Meersen werd een oppervlaktewatermodel en een grondwatermodel opgebouwd van de Rijtgracht te Avelgem en de relevante grondwaterlichamen. Met behulp van deze modellen werden een aantal mogelijke ontwikkelingsscenario’s doorgerekend, waarbij de resultaten van de oppervlaktewatermodellering steeds als input dienden voor het grondwatermodel.
Klant: 
VLM

Meer referenties