TMVW Open Vorming rioleringen en integraal waterbeheer voor alle personeelsleden

Om er voor te zorgen dat de medewerkers van TMVW zich betrokken voelen bij de nieuwe servicelijn m.b.t. rioleringen, werd aan HydroScan gevraagd om een opleidingsprogramma samen te stellen voor al het personeel, dit is meer dan 600 personen, elk op zijn/haar niveau. Deze opleiding verliep over de periode 2005-2010.
Klant: 
TMVW

Meer referenties