Supervisie bij de opmaak van de Bulgaarse regionale masterplannen voor drinkwater en riolering

HydroScan adviseert het Ministerie bij de opmaak van de nationale masterplannen voor het riool- en drinkwaterbeheer in Bulgarije. Zij ondersteunt de programme implementation unit (PIU) bij het opleidings-, evaluatie en goedkeuringstraject van 51 regionale masterplannen. Hiertoe rapporteert HydroScan ook terug aan de Wereldbank.
Klant: 
Ministerie regionale ontwikkeling en openbare werken (Bulgarije)

Meer referenties