Oppervlaktewatermodellering Blauwhuisbeek bestaande toestand en scenario’s

Om de wateroverlast langsheen de Blauwhuisbeek te bestuderen, werd een model van de waterloop opgemaakt op basis van opmetingen en met kalibratie aan metingen in de waterloop. Verschillende oplossingsscenario’s werden onderzocht en geoptimaliseerd.
Klant: 
VLM

Meer referenties