Integrale modellering waterloop-riolering te Beersel

Om de verscheidene oorzaken van wateroverlast in de gemeente Beersel in kaart te brengen, werd een integraal model opgemaakt van de riolering en de Molenbeek. Ook de afstroming van het water over onverharde hellingen en doorheen de straten werd in dit model mee in rekening gebracht. In combinatie met GIS konden de gebieden bepaald worden waar het water effectief bij hevige regenval blijft staan. Voor alle knelpunten werden ten slotte oplossingen voorgesteld, waarbij in eerste instantie de primaire oorzaak werd aangepakt.
Klant: 
TMVW, gemeente Beersel

Meer referenties