Over Hydroscan

Kantoorgebouw HydroScan

Onze Missie

De HydroScan groep biedt, vanuit haar unieke internationale scope en ervaring, een volledige ‘end‑to-end’ dienstverlening aan overheid, gemeenten, intercommunales, architecten, projectontwikkelaars en bedrijven bij het realiseren van hun operationeel riool- en drinkwaterbeheer en integraal waterbeheer.

Onze integrale waterbeheer diensten voor private en industriële klanten richten zich op kosteffectiviteit. Optimalisatie en hergebruik van de verschillende waterstromen zoals drinkwater, afvalwater, regenwater en grijs water binnen het privaat domein of de industriële site staat centraal. Dit alles binnen een erkend milieukader.

Onze integrale waterbeheer diensten aan overheid, gemeenten en intercommunales richten zich waar mogelijk op integratie. Het positief aanwenden van de optredende interacties tussen de verschillende systemen waterloop, grondwater, riool- en drinkwaternetwerk staat centraal. Bij het oplossen van water gerelateerde problemen wordt steeds een maximale optimalisatie nagestreefd tussen de verschillende systemen.

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.