Start uitbreidingswerken Het Zwin

Op maandag 22/8/2016 werd officieel gestart met de uitbreidingswerken van het Zwin. Om verzilting tegen te gaan zijn ook mitigerende maatregelen ingepland binnen de polder. Het concept hiervoor is door HydroScan uitgewerkt. De verzilting wordt teruggedrongen door continu zoet water aan te voeren langsheen de rand van het Zwin. Hiertoe wordt de stromingsrichting van de polderwaterlopen deels omgedraaid in de richting van het Zwin, zoals het historisch ook was. Om het overtollige water weg te krijgen is een pompgemaal voorzien. Met dit pompgemaal wordt een win-win situatie gecreëerd voor de waterbeheersing in de Zwinpolder. Hoogwaters kunnen sneller worden aftopt, wat zowel voor de landbouw als naar overstromingsrisico’s in Knokke-Heist een significante verbetering zal inluiden.

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.