Onderzoek voor duurzame ontwikkeling van CAT-site te Vilvoorde-Machelen

Het is de ambitie van de Vlaamse Overheid om de omgeving van de voormalige CAT-site in Vilvoorde-Machelen op een duurzame manier te ontwikkelen. In het verleden werden hiertoe reeds verschillende visies en concrete ontwikkelingsplannen uitgewerkt, maar deze geven niet steeds op een afdoende manier antwoord aan de specifieke bezorgdheden die aanwezig zijn op het vlak van waterbeheer (hoofdzakelijk overstromingsrisico’s) en bodembeheer (hoofdzakelijk aanwezige bodemvervuiling). Een duurzame ontwikkeling van het terrein dient dan ook op een creatieve manier rekening te houden met deze specifieke problematieken.

Daarom werd HydroScan, samen met haar projectpartners Ecorem en Omgeving aangesteld om een aantal ontwikkelingsscenario's uit te werken voor deze zone, die de ruimtelijke werking van het gebied integreren, rekening houdend met de specifieke problemen die er bestaan rond water- en bodembeheer. Door een verdere toetsing van de technische, financiële en juridische haalbaarheid van deze scenario's zal uiteindelijk het optimale scenario voor de duurzame ontwikkeling van het gebied geselecteerd worden.

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.