Onderzoek opwaardering stedelijke poelen in Dhaka, Bangladesh

Door HydroScan werd een project opgestart om de stedelijke poelen in Dhaka (Bangladesh) op te waarderen.
Wegens de lage ligging en haar locatie in de Ganges delta heeft Dhaka een groot aantal open waterlichamen (rivieren, poelen, meren,…). Meren en poelen liggen verspreid over het stedelijk gebied van de stad. Het overgrote merendeel van deze poelen heeft echter te lijden onder de sterke stedelijke druk op de waterkwaliteit ervan. Algemeen is het doel van dit voorgesteld project dan ook een bijdrage te leveren tot de optimalisatie, sanering en het toekomstige waterbeheer van de stedelijke poelen in Dhaka. De focus van deze haalbaarheidsstudie ligt hierbij in de eerste plaats op het belang van de stedelijke poelen in het hydrologische en hydraulische systeem om zo een inschatting te kunnen maken welke poelen cruciaal zijn als waterbuffer en als bescherming tegen overstromingen en bij welke poelen eventueel ingezet kan worden op een ander functioneel gebruik ervan. Daarom zullen ook de potenties m.b.t. andere ecologische en socio-economische factoren onderzocht worden. Binnen het project zal ook een case study uitgewerkt worden met een concreet actieplan voor een aantal van deze poelen.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Ecorem NV en een aantal lokale partners en wordt deels gefinancierd door Flanders Investment & Trade.

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.