MIP-project ZeroAfvalWater met energie- en nutriëntenterugwinning

logo MIP Vlaanderen

Door het MIP (Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform) werd het valoriseringsproject ‘ZeroAfvalWater met Energie- en Nutriënten Terugwinning’ goedgekeurd. Dit project wil onderzoeken onder welke voorwaarden plaatselijke verwerking van keukenafval en afvalwater tot groene energie, fosfaten en proper water in woonwijken economisch haalbaar is.

Binnen dit project stelt HydroScan haar specifieke kennis ten dienst van de projectpartners Clean Energy Innovative Projects, E-Ster, NuReSys en Re-Vive. Het onderzoeksproject heeft een looptijd van 9 maanden.

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.