Klimaatscenario’s Antwerpse waterlopen

HydroScan heeft van de stad Antwerpen de opdracht gekregen om klimaatscenario’s door te rekenen voor de belangrijkste Antwerpse waterlopen. Deze klimaatscenario’s zijn gebaseerd op een studie van de KU Leuven. Het doorrekenen ervan in hydrologisch/hydraulische modellen met Infoworks RS en ICM beoogt het inschatten van het effect op overstromingen voor verschillende tijdshorizonten en klimaatmodellen.

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.