HydroScan studies in de spotlight bij AquaFlanders

Op de AquaFlanders studiedag van 17 oktober 2013 werden verschillende studies voorgesteld waarvan HydroScan studies aan de basis liggen.

‘De gecoördineerde aanpak van hemelwater’ voorgesteld door Ludy Modderie (TMVW)

Deze Integrale modellering van riolering en waterlopen, inclusief afstroming van velden en over straten werd uitgevoerd door HydroScan in opdracht van TMVW en de gemeente Beersel. Meer hierover kan u lezen op onze dienstenpagina Integrale watermodellering en bij de referentie Integrale modellering Beersel.

‘Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, de integrale visie’ door Ingeborg Barrez (VMM)

Onder het punt ‘Uitzondering op optimaal gescheiden stelsel’ werd het resultaat vermeld van de toepassing van een systeemkeuze methodiek op 45 gebieden. Deze methodiek werd door HydroScan ontwikkeld in opdracht van de VMM op gebiedsniveau en verder uitgediept tot op straatniveau in opdracht van TMVW (en toegepast op Drongen en Deurne). Meer over deze methodiek kan u terugvinden op onze dienstenpagina Systeemkeuze en bij de referenties Ontwikkeling van een beoordelingskader voor het al dan niet aanleggen van gescheiden riolering en Kosten-Baten analyse systeemkeuze.

Ook sprak Ingeborg Barrez over het Hemelwaterplan. HydroScan werkt reeds sinds begin 2011 in opdracht van de Stad Gent en TMVW aan de systematische opmaak van een RWA visie. HydroScan gaat hierin verder dan een basisplan met enkele lijntjes. Wij maken voor u een volledige RWA visie met een hoofdinfrastructuur die getoetst wordt in een hydraulisch model om zeker te zijn dat ook in de toekomst uw systeem voldoende bestand is tegen wateroverlast. Meer hierover kan u terugvinden op onze dienstenpagina RWA visie en bij de referentie RWA-visie voor Gent.

‘Rioleringen een belangrijke asset’ door Luc Bossyns (Aquafin)

Het Asset management van riolen is een van de speerpunten van HydroScan. U vindt hierover een uitgebreide uitleg op onze pagina Preventief rioolbeheer kan Uw onvoorziene reparatiekosten tot 80 % doen zakken of op onze dienstenpagina Masterplanning en beheer van het rioolstelsel.

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.