HydroScan optimaliseert waterhuishouding van Cofely

Door Cofely (deel van de Engie Fabicom groep) werd aan HydroScan gevraagd om de waterhuishouding van enkele van hun sites door te lichten en te optimaliseren. Hierbij wordt het waterverbruik en de verschillende afvalwaterstromen in kaart gebracht, inclusief de uitvoering van meetcampagnes op deze waterstromen. Op basis van deze analyse worden in samenspraak met de klant optimalisatievoorstellen uitgewerkt, gaande van waterbesparende technieken tot het gebruik van hemelwater voor bepaalde toepassingen. Hierdoor kan een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden op de waterfactuur en de lozingsheffing. Momenteel heeft HydroScan projecten lopen voor de Cofely sites te Grimbergen, Aartselaar en Hoboken.

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.