HydroScan ontwikkelt pragmatische methodiek voor opmaak hemelwaterplannen

Door de klimaatwijziging en de toename van verharding vormt het beheer van hemelwater een steeds grotere uitdaging voor riool- en waterloopbeheerders en gemeenten. Om ervoor te waken dat dure investeringen in regenwaterinfrastructuur ook op langere termijn een efficiënte oplossing beiden, is het daarom aangewezen om deze te kaderen in een ruimere visie rond regenwaterbeheer in een gemeente of een deel ervan. De opmaak van een hemelwaterplan dat rekening houdt met de verschillende aspecten van een duurzaam regenwaterbeheer vormt hierbij het uitgelezen instrument. HydroScan heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld die toelaat op een pragmatische manier een visie op hemelwater uit te werken, rekening houdende met aspecten van buffering, infiltratie en afvoercapaciteit. Hierbij wordt gestart met de opmaak van een basishemelwaterplan, dat desgewenst verder uitgewerkt kan worden in een gedetailleerd hemelwaterplan met hydraulische optimalisatie van het stelsel. De methodiek is gebaseerd op de algemene richtlijnen van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), maar geeft deze een verdere concrete invulling. Momenteel wordt deze methodiek al toegepast i.o.v. Farys voor de gemeente Melle. Indien u interesse heeft in onze aanpak, neem dan gerust even contact met ons op.

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.