Gescheiden of gemengd: ...Da's de vraag

In het vakblad RIORAMA nummer 4 verscheen een interview met HydroScan directeur Guido Vaes over het al dan niet scheiden van regenwater- en afvalwaterafvoer.

De jarenlange ervaring van Guido hieromtrent en enkele specifieke HydroScan studies terzake geven een meer genuanceerd beeld dan de wit-zwart tegenstellingen die vaak gehanteerd worden.

U kan dit artikel lezen op de website van het vakblad RIORAMA.

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.