Gemeente Melle implementeert gebiedsdekkend hemelwaterplan

Bij de uitwerking van een integrale ruimtelijke visie voor de verdere ontwikkeling van gemeentelijke infrastructuur vormt een hemelwaterplan een belangrijk instrument. In het hemelwaterplan wordt immers een toekomstvisie uitgewerkt op het toekomstig regenwaterbeheer binnen de gemeente, waarbij zowel aspecten van infiltratie, buffering als afvoer in rekening gebracht worden. Zo leidt een hemelwaterplan er onder meer toe dat men kan vermijden dat er, bij ruimtelijk en rioleringsbeleid, inefficiƫnte investeringen gebeuren. De gemeente Melle beschikt intussen over een dergelijk hemelwaterplan en gebruikt dit dan ook als input voor de verdere besluitvorming rond ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente.

Het hemelwaterplan van Melle werd door HydroScan opgemaakt in opdracht van rioolbeheerder Farys.

Meer informatie is terug te vinden in de Vlario nieuwsbrief van januari (http://www.vlario.be/site/files/vlario-nieuwsbrief-januari-2018.pdf) of bij HydroScan.

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.