Gemeente Buggenhout zet hemelwaterplan in als oplossing tegen wateroverlast.

 

De gemeente Buggenhout heeft regelmatig te kampen met wateroverlast. Daarom werd beslist om een hemelwaterplan te laten opmaken voor het volledige grondgebied van de gemeente om zo een globale toekomstvisie te hebben op het regenwaterbeheer binnen de gemeente. Dit hemelwaterplan werd op vraag van rioolbeheerder Farys door HydroScan opgesteld. In dit plan wordt de huidige regenwaterafvoer in detail in kaart gebracht en wordt per deelgebied een visie uitgewerkt voor een duurzaam regenwaterbeheer, incl. de mogelijkheden van infiltratie en buffering. Ook werden principes uitgewerkt die gebruikt kunnen worden in toekomstige projecten om op een duurzame manier om te gaan met hemelwater.

 

Meer informatie is o.a. terug te vinden op: https://www.hln.be/regio/buggenhout/-bijna-klaar-voor-klimaatopwarming~a55331e8/

 

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.