Duurzame invulling van RUP Spreeuwenhoek in Mechelen

HydroScan draagt steentje bij aan duurzame invulling van RUP Spreeuwenhoek in Mechelen.

Door de Stad Mechelen wordt het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Spreeuwenhoek ontwikkeld dat een invulling moet geven aan een woonuitbreidingsgebied dat gelegen is tussen de Hanswijkbeek en de Barebeek te Muizen. De waterhuishouding in dit gebied wordt echter vaak als problematisch omschreven, zodat er heel wat ongerustheid bestaat over een verdere ontwikkeling van dit gebied. Door HydroScan werd een onafhankelijke analyse uitgevoerd van de lokale waterhuishouding en van de mogelijke impact op het watersysteem die de geplande ontwikkeling kan veroorzaken. Hierdoor werden een aantal aandachtspunten geïdentificeerd en werden suggesties geformuleerd om een duurzaam bouwproject in dit gebied mogelijk te maken.

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.