Duurzaamheidsmeter nieuwe woonwijken gepubliceerd

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft samen met het departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid een rekentool ontwikkeld om de duurzaamheid van een nieuwe woonwijk te berekenen. Binnen dit beleidsinstrument stond HydroSan in voor de uitwerking van het thema ‘Water’. In de ‘Duurzaamheidsmeter Wijken’  komen thema’s aan bod zoals water, energie, materialen en afval, enz. Per thema zijn verschillende indicatoren uitgewerkt die de gebruiker in een Excel-bestand een score kan geven. Zo krijgt men een goed beeld van de duurzaamheid van een toekomstig project. Voor elk item wordt de lat hoger gelegd dan wat de wet voorschrijft. Deze duurzaamheidsmeter kan vanaf nu ook on-line geraadpleegd worden via http://www.do.vlaanderen.be/duurzaamheidsmeter-wijken.

Bijlage(n): 

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.