Debietmetingen in het Woluwebekken

Momenteel voert HydroScan in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij een debietmeetcampagne uit in het Woluwebekken. Hierbij werden zowel in de collectoren, moerriolen als open waterlopen debietmeters geplaatst en wordt de neerslag bemeten met een aantal pluviometers. Op deze manier wordt opgevolgd hoe het complexe hydrologische systeem van waterlopen en rioleringen reageert op de hevige zomerstormen die in deze periode van het jaar over ons land trekken. In een latere fase zullen deze gegevens gebruikt worden voor een geïntegreerde waterkwantiteitsmodellering van het stroomgebied van de Woluwe. 

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.