Nieuws

HydroScan werft aan!

Wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. Een korte omschrijving van beide jobs:

Vacature projectleider hydrologie en hydraulica

InneauTech en Hydroscan waren aanwezig op de Waterinfodag op 29 maart 2018 in den Bosch om toe te lichten hoe InfoWorks ICM ingezet kan worden voor het uitvoeren van de klimaatstresstest. Zie het interview op https://youtu.be/-MG5kGPc3vQ

 

Bij de uitwerking van een integrale ruimtelijke visie voor de verdere ontwikkeling van gemeentelijke infrastructuur vormt een hemelwaterplan een belangrijk instrument. In het hemelwaterplan wordt immers een toekomstvisie uitgewerkt op het toekomstig regenwaterbeheer binnen de gemeente, waarbij zowel aspecten van infiltratie, buffering als afvoer in rekening gebracht worden.

Meer nieuws

Hydroscan, uw onafhankelijk partner voor integraal waterbeheer

Sinds jaren focussen Hydroscan’s ingenieurs zich op het verlengen van de grenzen op alle vlakken van integraal waterbeheer en water management.
Niet meer en ook niet minder.

We durven dan ook te stellen dat we vandaag bij de top behoren van wereldwijde experts in integraal waterbeheer.

Uw voordelen? Effectiviteit bij het oplossen van uw moeilijkste waterproblemen.