Drinkwaternetwerken

Water als zuivere en natuurlijke grondstof in al zijn facetten beschikbaar houden voor consumptie is één van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw! 
Het transport van drinkbaar water via het net is cruciaal gezien de talrijke eisen en verwachtingen die hieraan gesteld worden: geen verlies van al dat kostbare water, toeleveringszekerheid, voldoende druk, duurzaam (her)gebruik, ... zijn maar een paar verwachtingen die ieder van ons als ‘normaal’ beschouwd.

Niets is echter minder evident: zelfs in ons moderne Europa kampen een aantal lidstaten met ‘drinkwater verliezen’ tussen 60 en 80 %, is de kwaliteit en de continue toelevering van het drinkwater helemaal niet gegarandeerd, zijn sommige netten totaal verouderd, enzovoorts.

Expertise domeinen van HydroScan en partners

Drinkwaternetwerken zijn een belangrijke, internationale focus voor HydroScan: samen met onze Belgische water intercommunales gemeenschappelijk gaan kijken waar wij samen het verschil kunnen maken. Het samenvoegen van de verschillende competenties van de betrokken partijen kan immers tot een internationale win/win leiden.

Samen met onze partners aan onze potentiële opdrachtgevers integrale oplossingen aanbieden die steunen op meer dan 100 jaar Belgische knowhow in drinkwaterlevering is zeker niet te versmaden.

HydroScan heeft samen met haar dochterbedrijf Hydroservices in dit domein een aantal expertise domeinen zoals inventarisatie, kostenverlagende masterplanning met gericht preventief onderhoud, modellering, duurzame reductie van waterverliezen, performantie-indicatoren, databeheer tot zelfs totaalconcepten zoals Managed Water Services.

Cases in de kijker

Implementatie van de Hydroscan methodologie voor het beheer van drinkwatersystemen
HydroScan ontwikkelde een unieke methodiek voor het optimaal beheer van drinkwater assets. Dit bracht alle strategische drinkwater assets in kaart voor De Watergroep voor de Stad Leuven.


 

Meer cases