Systeemkeuze riolering: gescheiden of gemengde riolering?

In Vlarem II wordt bij de (her)aanleg van riolen als standaard optimaal gescheiden riolering gehanteerd. In het kader van de GUPs (Gebiedsdekkende UitvoeringsPlannen) kunnen uitzonderingen hierop worden toegekend. De VMM hanteert een methodiek die door HydroScan is opgesteld om zones af te bakenen waar afwijkingen kunnen voorkomen (gemengd of gedeeltelijk gescheiden stelsel). Deze methodiek is gebaseerd op een ecologisch-economisch model, waarbij de impact van alle deelstromen wordt beschouwd. Deze methodiek werd in opdracht van TMVW en Water-link verder uitgewerkt tot op straatniveau en toegepast op twee cases (Drongen en Deurne).

Bovenop de in de GUP vastgelegde afwijkingen, zal door de VMM een procedure worden ontwikkeld om ook in andere gebieden bijkomende uitzonderingen aan te vragen.

HydroScan is de uitgelezen partner voor u om uit te zoeken welk systeem op welke locatie de optimale balans geeft tussen ecologische voordelen en de eventuele meerkosten. Hierbij houden wij rekening met uw lokale aandachtspunten en prioriteiten.

Your personal contact

Guido Vaes
Directeur Modellering & Onderzoek
+32 16 24 05 05
guido.vaes@hydroscan.be