RWA visie - hemelwaterplan

Bij het uitwerken van projecten van gescheiden afwatering ontbreekt vaak een integrale visie. Het oorspronkelijke netwerk van het natuurlijke afwateringssysteem van grachten en beken is vaak ingepalmd door riolen of er sterk mee verstrengeld. Bij het aanleggen van een gescheiden riolering moet op het einde van het project vaak alles weer in een gemengde riolering worden geloosd in afwachting van het doortrekken van de gescheiden afvoer. Bij het ontwerpen van gescheiden riolering is het vaak onduidelijk welke kant men met het regenwater best op gaat en of deze keuze wel optimaal is en geen negatieve effecten heeft op de toekomstige afwatering op korte en lange termijn.

Vele vragen die slechts opgelost worden door een integrale RWA visie.

De experts van HydroScan zijn reeds vele jaren bezig met het ontwikkelen van integrale visies voor RWA en het zoeken naar meer duurzame afwateringsscenario’s, ook in meer stedelijke gebieden waar dit niet zo evident is.

 

Onze aanpak:

  • Wij inventariseren systematisch uw regenwaterproblemen: wateroverlast, negatieve interacties tussen riolen en waterlopen, modderstromen, parasitair water, …
  • Wij vormen een link tussen u en andere waterbeheerders/-actoren om op basis van objectieve criteria tot optimale oplossingen en win-win situaties te komen
  • Wij werken een integrale RWA visie voor u uit op basis van uw specifieke behoeften
  • Wij houden hierbij rekening met de optimale systeemkeuze (gemengd, gedeeltelijk gescheiden, optimaal gescheiden) om uw rioolinvesteringen optimaal te laten renderen (zie ook dienst Systeemkeuze)
  • Wij houden rekening met bronmaatregelen en lokale waterhuishouding om tot een duurzaam watersysteem te komen (zie ook dienst Duurzaam waterbeheer van bouwprojecten)
  • Wij houden rekening met de piekafvoer van regenwater doorheen zowel riolen als oppervlaktewateren: door deze integrale aanpak garanderen wij u de piekafwatering bij piekafwatering die verder gaat dan de lokale dimensionering van bronmaatregelen
  • Wij controleren voor u de hydraulische afwateringscapaciteit van de geplande RWA-assen om op korte en lange termijn geen wateroverlast te krijgen (zie ook diensten Rioolmodellering en Integrale watermodellering)
  • Wij prioriteren de maatregelen in functie van het maximaal effect voor u aan een minimale kost

Your personal contact

Foto Pieter Vlasschaert
Pieter Vlasschaert
Projectleider
+32 16 24 05 08
pieter.vlasschaert@hydroscan.be