Modellering, ontwerp en hydraulische screening van rioolstelsels

De nachtmerrie van elke rioolbeheerder: steeds wederkerende overstromingen. Hoe regenwater afvoer optimaliseren? Wat met de impact van een nieuw rioolontwerp op een bestaand stelsel?

Rioolmodellering door HydroScan

Met behulp van eigen hydrodynamische modellen lokaliseert Hydroscan alle mogelijke problemen in het rioolstelsel. De gelokaliseerde problemen worden verder onderzocht en gekwantificeerd. Al het afvalwater dient netjes in de riolen terecht te komen. Het regenwater wordt zo snel mogelijk afgevoerd naar de meest dichtbije beek of waterloop met bijzonder aandacht voor de reductie van mogelijke overlast. Alle resultaten van de rioolmodellering dienen als onderbouw voor de uiteindelijke visie met haalbare en duurzame oplossingen: het regenwater afvoer plan.

De HydroScan aanpak

Onze aanpak in stappen:

  • Verzamelen van de nodige gegevens;
  • Opbouwen van en valideren van het rioolmodel. Hierbij gebruiken we zoveel mogelijk de eigen data technologie van de rioolbeheerder;
  • Aanvullen van het model met specifieke gegevens over de werking van de pompstations, de afvalwater productie ... Wij doen dit op basis van eigen ontwikkelde technieken, opgesteld conform internationale normen;
  • Aftoetsen van het opgestelde computer model aan de werkelijkheid d.m.v. specifieke metingen. Hierbij volgen we specifieke kalibratie en verificatie procedures, weerom opgesteld conform de internationale normen;
  • Kwantificeren door middel van het model van de knelpunten en problemen, zowel hydraulisch als ecologisch;
  • Analyseren van de impact van nieuwe rioolontwerpen op het bestaande stelsel (hydraulische screenings);
  • Beoordelen en rapporteren van verschillende oplossing scenario’s, in samenspraak met de rioolbeheerder;

 

Voor specifieke toepassingen van ecologische impact (o.a. systeemkeuze) en overstortemissies of het effect van bronmaatregelen hebben we onze eigen Hydroscan modellen gebouwd, gebaseerd op het conceptueel model Remuli. Het Remuli model werd destijds ontwikkeld door Guido Vaes, toen onderzoeker aan de KU Leuven, vandaag directeur modellering en onderzoek bij Hydroscan.

Your personal contact

Foto Nele Van Gaelen
Nele Van Gaelen
Projectleider
+32 16 24 05 08
nele.vangaelen@hydroscan.be