Modellering en scenario analyse van drinkwaternetwerken

De nachtmerrie van elke drinkwaterbeheerder: te weinig druk in het drinkwaterstelsel? Geen of onvoldoende watertoevoer bij piekverbruik of tijdens werkzaamheden?

Optimalisatie van het drinkwaternetwerk

Met onze drinkwatermodellen en onze expertise lokaliseren wij al uw problemen in het drinkwaterstelsel. We onderzoeken en kwantificeren uw problemen. We stellen haalbare en duurzame oplossingen voor ter optimalisatie van het drinkwaternetwerk.

De HydroScan aanpak

Onze aanpak in stappen:

  • Verzamelen en analyseren van de nodige gegevens om het drinkwaternetwerk op te bouwen en te valideren. Hierbij gebruiken we zoveel mogelijk de eigen data software van de drinkwaterbeheerder;
  • Aanvullen van het model met specifieke gegevens over de werking van de pompstations, het drinkwaterverbruik… Wij doen dit op basis van eigen ontwikkelde technieken, opgesteld conform internationale normen;
  • Het opgestelde computer model toetsen aan de werkelijkheid door specifieke metingen. Hierbij volgen we specifieke kalibratie en verificatie procedures, weerom opgesteld conform de internationale normen;
  • Tenslotte kwantificeren van de knelpunten en problemen worden door middel van het model;
  • In samenspraak met de drinkwaterbeheerder, in kaart brengen, analyseren en rapporteren van de mogelijke oplossing scenario’s om te komen tot een optimalisatie van het drinkwaternetwerk;

Your personal contact

Bram Calle
Projectleider
+32 16 24 05 05
bram.calle@hydroscan.be