Masterplanning en beheer van het rioolstelsel

Waar liggen de structureel defecte leidingen, slecht functionerende pompstations? Falende overstorten, risicovolle overstromingszones, ...? Wanneer moet de infrastructuur vervangen worden en hoe? Kan een vervangingsinvestering of renovatie nog wel uitgesteld? Helpen lokale ingrepen nog? Zo ja, tot wanneer? Hoe het onderhoud organiseren aan minimale kost, maar toch duurzaam en gericht? Wat is het nodige investeringsbudget voor de volgende 10 jaar?

Hydroscan zorgt voor een structureel beheer van het rioolstelsel.

Het goede nieuws: preventief onderhoud van 20 % van de leidinginfrastructuur van een rioolstelsel vermijdt al 80 % van de risico’s op reparatiekosten. Het vinden van de strategische assets en een structureel beheer van het rioolstelsel biedt dus een enorme kostenbesparing!

Hydroscan heeft een unieke methodiek ontworpen en de nodige technologie in huis om:

 • De kritische assets in een drinkwaternetwerk te lokaliseren;
 • Hun impact te begroten;
 • Gefocust preventief onderhoudsplan op te stellen.

 

Het resultaat: Een duurzaam en zeer kostenefficiënt masterplan met gericht preventief onderhoud op die assets die kostbaar zijn! U reduceert zeer drastisch uw reparatiekosten!

De HydroScan aanpak

Onze aanpak in stappen:

 • In kaart brengen van:
  • De globale ligging van de assets van het rioolnetwerk;
  • De strategische omgevingsfactoren zoals toegankelijkheid, ligging in een stadscentrum, druk verkeer, diepteligging, ...
 • Het strategisch belang bepalen van elke asset;
 • De structurele, hydraulische en ecologische toestand van het rioolstelsel onderzoeken met de meest geavanceerde technologieën en volgens eigen Hydroscan methodiek en expertise;
 • Bepalen van de meest kritische rioolassets op basis van de diagnose;
 • Bepalen van de prioritaire acties zoals preventieve bewaking, slibruiming, CCTV-inspecties, renovatie, vervanging, …;
 • Financiële begroting en opmaken van meerjarig masterplan en structureel beheer van het rioolstelsel;

 

Your personal contact

Bram Calle
Projectleider
+32 16 24 05 05
bram.calle@hydroscan.be