Masterplanning en beheer van het drinkwaternet

Waar liggen de kapotte of lekkende leidingen, de slecht werkende pompstations? Voldoende toeleveringszekerheid? Wanneer verouderde drinkwaterleidingen vervangen en hoe? Kan een vervangingsinvestering of renovatie uitgesteld? Helpen lokale ingrepen nog? Hoe het onderhoud aan minimale kost, en toch duurzaam en gericht? Het benodigde investeringsbudget voor de volgende 10 jaar? Vele en terechte vragen

Zeer gericht drinkwater asset management, DE oplossing

Het goede nieuws: een preventief onderhoud van 20 % van de leidinginfrastructuur vermijdt al 80 % van de risico’s op reparatiekosten. M.a.w. zeer gefocust en preventief drinkwater asset management is DE basis voor verlaging van de onderhoudskosten.

HydroScan heeft een unieke methodiek ontworpen om:

 • De kritische assets in een drinkwaternetwerk te lokaliseren;
 • Hun impact te begroten;
 • Gefocust preventief onderhoudsplan op te stellen.

 

Het resultaat: Een duurzaam en zeer kostenefficiënt masterplan met gericht preventief onderhoud op die assets die kostbaar zijn!

De HydroScan aanpak

Onze aanpak in stappen:

 • In kaart brengen van:
  • De globale ligging van de assets van het drinkwaternetwerk;
  • De strategische omgevingsfactoren zoals toegankelijkheid, ligging in een stadscentrum, druk verkeer, leveringszekerheid ...
 • Het strategisch belang bepalen van elke asset;
 • De structurele en hydraulische toestand van het drinkwaternetwerk onderzoeken met de meest geavanceerde technologieën en volgens eigen Hydroscan methodiek en expertise;
 • Bepalen van de meest kritische drinkwater assets op basis van de diagnose;
 • Bepalen van de prioritaire acties zoals preventieve bewaking, lekverliezen detectie, renovatie, vervanging …;
 • Financiële begroting en opmaken van meerjarig masterplan drinkwater asset management;

 

Your personal contact

Bram Calle
Projectleider
+32 16 24 05 05
bram.calle@hydroscan.be