Managed Water Services

Het beheer van uw water assets behoort niet tot uw core business? De steeds complexer wordende regelgeving dwingt u tot dure investeringen of laten de water gerelateerde kosten in uw organisatie of diensten hoog oplopen? U hebt bepaalde vragen bij de verdere duurzaamheid en opbrengsten van Uw waterinfrastructuur en denkt eraan specifieke activiteiten of diensten uit te besteden?

Outsourcing van uw water diensten, vaak de meest aangewezen oplossing

HydroScan stelt zich kandidaat. Dankzij ons ruim netwerk van partners bieden wij een uitgebreide integrale dienstverlening aan onder de productnaam ‘HydroScan Managed Water Services’. Zij beoogt uw kopzorgen weg te nemen, dit zowel op technisch als financieel vlak.

HydroScan Managed Water Services

HydroScan Managed Water Services (MWS) werkt voor u als volgt:

 • In een eerste fase het uitvoeren van een analyse op de beschikbare waterinfrastructuur (zgn. Quick Scan). Dit in samenwerking met de partner-waterbeheerder;
 • Op basis van deze Quick: het bepalen van de lopende bedrijfsprocessen, de behoeften en de globale scope van de uit te besteden diensten;
 • Het opstellen van een - scope nota - met objectieven, werking, inbreng en taken van de partners, financiële aspecten;
 • Na verdere afstemming van deze scope met de partner-waterbeheerder volgt de tweede fase;
 • Tweede fase: opzetten van een gedetailleerd businessplan, inclusief de spreiding van de verschillende taken over een specifieke tijdshorizon, bijvoorbeeld 5 jaar;
 • Vastleggen van de mogelijke samenwerkingsvormen, KPI’s, boordtabellen.

 

De inbreng van HydroScan (niet-limitatief):

 • Inbreng methodologische en technologische kennis (incl. operationalisering centraal beheerplatform, indien niet of gedeeltelijk beschikbaar bij partner-waterbeheerder, specifieke technologische tools voor preventief onderhoud)
 • Onderhoud, optimaliseren en up-to-date houden van het beheerplatform;
 • Inventarisatie, beheer en bijhouden van de technische gegevens (incl. kwaliteit borgende rol) d.m.v. beheerplatform;
 • Opmaak van masterplannen, ondersteuning partner-waterbeheerder bij opstellen investeringsprogramma en exploitatieplan en preventieve onderhoudsschema’s; Verzorgen van opleiding en training;
 • Opmaken bestekken en opvolgen van dienstenleveranciers en aannemers bij de uitbouw en exploitatie activiteiten;
 • Leveren van gespecialiseerde ondersteuning voor watergerelateerde problemen die buiten de klassiek beschikbare knowhow vallen;
 • Het verankeren van de lopende en geoptimaliseerde bedrijfsprocessen in procedures en documenten;

 

Meer over de tweede en derde fase: Tijdens de tweede fase wordt ook het volledige operationele WMS kader opgezet. Dit niet alleen technisch/operationeel maar ook financieel (inclusief vormen van mogelijke prefinanciering, opmaak van subsidie dossiers, Service Level Agreements, no cure - no pay scenario’s, e.d.).

In de derde fase tenslotte wordt de volledige ‘Managed Water Services Cycle’ opgestart: de operationele structuur opgezet in fase 2 zal instaan voor de uitvoering van alle geoptimaliseerde bedrijfsprocessen. Op basis van periodieke management reviews (met KPI’s) zal het rollende watermanagement programma een periodieke actualisatie en bijsturing ondergaan.

De voordelen van HydroScan als partner:

 • Een versnelde doorstart en permanente ondersteuning van het beheer van water gerelateerde informatie nodig om aan een kosteffectief waterbeheer te doen;
 • Het in real-time adequaat beantwoorden van de behoeften van de partner – waterbeheerder (of zijn vennoten);
 • De flexibele inzet van de juiste resources (mensen en middelen) op de juiste momenten;
 • De volledige controle op kosten en prijs/kwaliteit door middel van vooraf afgesproken prijzen vastgelegd in Service Level Agreements (SLA’s);
 • De stapsgewijze realisatie van innovatieve en technologische ontwikkelingen gebaseerd op ‘gedeeld eigenaarschap’;
 • Een significante reductie van de ‘cost of ownership’ door een gemeenschappelijke inbreng van knowhow en middelen.

Your personal contact

Patrick Swartenbroekx
Managing Director
+32 16 24 05 05
patrick.swartenbroekx@hydroscan.be