Inventarisatie en metingen

Wenst u uw waterinfrastructuur (riolen, drinkwaterleidingen, beken, grachten, ...), hoe groot of hoe klein ze ook is, te laten inventariseren? Wilt u een goed beeld krijgen van hoe uw waterinfrastructuur er effectief in de ondergrond bij ligt?

Meer nog: Wilt u een duidelijk beeld krijgen van de actuele hoeveelheden water (afvalwater, regenwater, drinkwater, ...) dat uw stelsel afvoert? Komt er van ergens anders water bij (beken, andere naburige stelsels, verlies van drinkwater, ...), zodat uw stelsel eigenlijk ‘onrechtmatig’ (over)belast wordt? Wat trouwens met de waterkwaliteit in uw waterinfrastructuur: voldoet deze bij de lozingspunten aan de wettelijke bepalingen?

Metingen van uw water infrastructuur

Dit zijn allemaal vragen waar HydroScan een gericht antwoord op kan geven. Samen met ons dochterbedrijf Hydroservices komen wij ter plaatse en meten alles met de meest moderne terreinapparatuur: van duwcamera’s tot continue debiet- en waterkwaliteitsmeters. Meten is immers weten!

www.hydroservices.be

Wat na de metingen?

Hydroscan kan eventueel vastgestelde problemen oplossen. Met de opgemeten data gaan wij met onze methodieken en modellen alle mogelijke oplossingen simuleren. Zo verkrijgt u een dossier dat overal verdedigd kan worden, en dit op basis van ‘facts and figures’.

Your personal contact

Bram Calle
Projectleider
+32 16 24 05 05
bram.calle@hydroscan.be