Integrale watermodellering

Woonzones laag gelegen in de vallei langsheen een waterloop trekken de grootste waterellende aan die men zich kan voorstellen: overstromingen door plotse hevige onweders, modderstromen door erosie van de velden, hoge grondwaterstanden, dichtgeslibde rioleringen door onvoldoende doorstroming, enz.

Modellering van de interactie van watersystemen

Het zoeken van een oplossing door middel van de klassieke riool- en waterlopen modelleringstechnieken helpt hier niet: elke klassieke benadering wordt afgestraft met het verplaatsen van het probleem of zelfs het verhogen van de waterellende.

Onze topexperten pakken het probleem resoluut aan met unieke technologische methodes: radarbeeldverwerking, statistische knelpunt analyse, integrale modellering van de interactie van watersystemen tot op straatniveau en geprioriteerde kosten/baten analyses worden in de strijd gegooid tegen wateroverlast.

Het resultaat? Een set van geprioriteerde maatregelen tot op individueel huisniveau, die niet alleen technisch, maar ook beleidsmatig en financieel afgewogen zijn. Dank zij watermodellering door Hydroscan.

De HydroScan aanpak

Onze aanpak in stappen:

  • Inventariseren van de waterproblematiek in nauwe samenspraak met alle operationele diensten. Historische neerslaggegevens (incl. radarbeelden) worden geanalyseerd. Specifieke aandacht wordt gegeven aan de extreme neerslag en andere fenomenen die veel verder gaan dan de klassieke ontwerpstandaarden.
  • Opmaken van integrale modellen in functie van de gestelde problemen.
  • Koppelen van reeds bestaande klassieke modellen van de riolen, de waterlopen en het grondwater en verder aanpassen aan de extreme situatie, zoals afstroming over de straten en velden.
  • Waar nodig combineren met conceptuele modellen zoals Remuli. Deze modellen onderbouwen ook de integrale oplossingen betreffende interactie van watersystemen die HydroScan dank zij de unieke expertise naar voor kan schuiven.
  • Individuele knelpunten en de bijbehorende oplossingen worden tenslotte geprioriteerd na aftoetsing met hun schadebeeld, en een kostprijsanalyse.

 

Your personal contact

Foto Nele Van Gaelen
Nele Van Gaelen
Projectleider
+32 16 24 05 08
nele.vangaelen@hydroscan.be