Hydrologische en hydraulische modellering van waterlopen

Laag gelegen woonzones in een vallei langsheen een waterloop zijn risicogebieden voor overstromingen. Bij langdurige neerslag is er verzadiging van de ondergrond, is er geen ondergrondse buffercapaciteit meer, en treden waterlopen buiten hun oevers bij grote wassen en/of ter hoogte van lokale knelpunten ...; met alle waterellende van dien.

Vermijd wateroverlast vanuit waterlopen met HydroScan modellering

Met behulp van onze geavanceerde en eigen hydrologische modellen, die rekening houden met voorafgaande vernatting, in combinatie met de hydraulische modellen én in situ metingen, lokaliseren en begroten wij de knelpunten. Dankzij deze aanpak is er geen natte vinger werk meer en wordt het vinden van de juiste oplossing ook effectief mogelijk.

De HydroScan aanpak

Onze aanpak in stappen:

  • Verzamelen van de nodige gegevens om het waterloopmodel op te bouwen en te valideren, inclusief de hydraulische structuren en overstromingsgebieden;
  • Zoveel mogelijk gebruik maken van de eigen data technologie van de waterloopbeheerder;
  • Kalibreren van het hydrologisch model aan de beschikbare metingen;
  • Aftoetsen van het opgestelde computermodel aan de werkelijkheid door middel van beschikbare metingen en waarnemingen;
  • Kwantificeren van de mogelijke knelpunten en problemen door middel van het model;
  • Simuleren van maatregelen, zoals het installeren van bufferbekkens en overstromingsgebieden;
  • Analyseren van de impact van voorgestelde maatregelen op de overstromingsrisico’s;
  • Beoordelen en rapporteren van verschillende oplossing scenario’s, in samenspraak met de rioolbeheerder;
  • Ook problemen met betrekking tot waterkwaliteit en sedimenttransport kunnen worden gemodelleerd om oplossingen te onderbouwen;

 

Your personal contact

Foto Nele Van Gaelen
Nele Van Gaelen
Projectleider
+32 16 24 05 08
nele.vangaelen@hydroscan.be