Duurzaam waterbeheer van bouwprojecten

Heeft u een bouwproject met een complexe waterproblematiek? Wilt u het aspect duurzaam waterbeheer integreren in uw nieuwe ontwikkeling? Wilt u op een kost effectieve en toch duurzame manier omgaan met de waterstromen binnen uw project?

HydroScan, uw ‘waterarchitect’

HydroScan kan u als uw ‘waterarchitect’ hierbij adviseren. Afstemming en inbreng van de laatste principes van duurzaam en integraal waterbeheer, steeds binnen een kosteffectief en realistisch kader staan centraal. Bij nieuwe bouwontwikkelingen wordt steeds meer aandacht geschonken aan duurzaamheid. Ook het aspect van duurzaam waterbeheer vormt hier – terecht – een steeds belangrijker onderdeel van. Water wordt immers steeds meer een kostbare grondstof en nieuwe ontwikkelingen dienen hier dan ook bewust mee om te gaan.

Daarom wordt HydroScan vaak gevraagd als adviseur van de betrokken architectenteams om dit aspect invulling te geven binnen het totaalproject, en dit al vanaf de wedstrijdfase. Op die manier treedt HydroScan binnen het team op als ‘waterarchitect’, in nauwe samenwerking met o.a. de duurzaamheidsarchitect, landschapsarchitect, ingenieur technieken, …

Hierbij komen aspecten aan bod zoals bv. optimaal regenwatergebruik, hergebruik van grijs en zwart water, waterbesparende maatregelen, optimale afvoer van afvalwaterstromen en overtollig regenwater, reductie van de wateroverlast, integratie van het watersysteem in het landschapsontwerp, …

Er wordt steeds uitgegaan van de meest recente principes en technieken i.v.m. duurzaam waterbeheer binnen bouwprojecten. HydroScan ligt mee aan de basis van de huidige visie hierrond, o.a. door onze betrokkenheid bij de uitwerking van duurzaamheidsmeters voor residentiële en industriële gebouwen en door de implementatie ervan in concrete bouwdossiers.

Your personal contact

Foto Pieter Vlasschaert
Pieter Vlasschaert
Projectleider
+32 16 24 05 08
pieter.vlasschaert@hydroscan.be