Databeheer van drinkwater- en rioleringsnetwerken

Waar liggen alle riolen en drinkwaterleidingen? Waar bevinden zich de hydranten, straatkolken? Is er nog plaats voor andere nutsvoorzieningen en zo ja, waar? Hoe al deze informatie verzamelen en beheren? Hoe deze gegevens rapporteren in het kader van een KLIP aanvraag, een nieuwe aansluiting?

Datamanagement van drinkwater- en rioleringsnetwerken

Beschikbaarheid van uw up-to-date netwerkgegevens in een eigen digitale omgeving: de eerste vereiste om uw stelsel goed te beheren!

Wij adviseren U op een volledig onafhankelijke wijze n de keuze, de opmaak en het verdere beheer van uw digitale omgeving. Meer nog, wij staan in voor de conversie van uw beschikbare gegevens en de verdere actualisatie ervan. De informatie over uw assets is, wat ons betreft, te kostbaar om ze te herleiden tot een standaard IT of GIS oefening. Het gaat immers over het datamanagement van drinkwater- en rioleringsnetwerken.

De HydroScan aanpak:

Onze aanpak in stappen:

  • De praktische behoeften van de beheerder op het vlak van digitaal databeheer voor zijn drinkwater en/of rioleringssysteem inventariseren en evalueren;
  • Leveren van onafhankelijk advies over de mogelijke keuzes van riool- en/of drinkwater informatiesystemen;
  • Maximale aandacht besteden aan de afstemming van mogelijke systemen binnen de beschikbare soft- en hardware infrastructuur van de beheerder. Beschikbare datamodellen aftoetsen met de huidige standaarden (uitwisselbaarheid).
  • Indien nog niet beschikbaar, opmaken van datamodellen, afgestemd op de praktische behoeften;
  • Begeleiden van het hele implementatie traject van de invoer en conversie van de beschikbare informatie in het weerhouden informatie systeem;
  • Uitvoeren van de nodige kwaliteitscontroles naar ontbrekende of foutieve informatie, niet aan elkaar aangesloten leidingen (gebrekkige connectiviteit)… ;
  • Assistentie bieden bij het verzamelen en centraliseren van de eventueel nog niet beschikbare informatie die essentieel is voor de invulling van uw specifieke behoeften;
  • Last but not least, en optioneel, instaan voor het verdere beheer en de actualisatie van de drinkwater en/of rioolinformatie. HydroScan heeft de nodige procedures, tools en vereiste expertise in huis voor uw datamanagement van drinkwater- en rioleringsnetwerken;

 

Your personal contact

Bram Calle
Projectleider
+32 16 24 05 05
bram.calle@hydroscan.be