Benchmarking, performantie-indicatoren en beleidsadvies

Hoe performant en duurzaam is uw riool- of drinkwaterstelsel? Voldoet het aan de huidige standaarden en normen? Is de werking van de riool- en drinkwaternetten, de waterzuiveringsinfrastructuur... afgestemd op de huidige ecologische en economische beheerregels? Waar zitten de grootste kostenposten? Vallen deze binnen de normale (internationale) standaarden? Hoe koppelt u terug aan de regulator?

Meten is weten: Performantie-indicatoren

Meten is weten. Wij helpen U bij benchmarking door het invoeren van performantie-indicatoren, opgesteld volgens de internationale benchmarking regels. Deze benchmarking studies gecombineerd met de HydroScan’s expertise in integraal waterbeheer vormen een ideale basis voor het verder aansturen van toekomstig beleid.

De HydroScan aanpak

  • Bespreken van de specifieke netwerk karakteristieken in samenspraak met de beheerder;
  • Aftoetsen van de karakteristieken met bestaande internationale kaders en beschikbare benchmarks;
  • Afstemmen van het HydroScan performantie-indicatoren systeem op de specifieke toestand van het netwerk van de beheerder. Hiervoor kiezen we in gemeenschappelijk overleg een pilootgebied uit;
  • Begeleiden van de beheerder bij de operationele introductie van het systeem, en dit zowel intern als naar de regulator toe;

Your personal contact

Guido Vaes
Directeur Modellering & Onderzoek
+32 16 24 05 05
guido.vaes@hydroscan.be