Beheer en overdracht van waterkennis

Op nationaal en internationaal niveau is er heel wat kennis rond water beschikbaar die nauwelijks of onvoldoende gevaloriseerd wordt. Vele waterbeheerders hebben echter dezelfde uitdagingen, temeer omdat de water gerelateerde richtlijnen op Europees niveau gelden met een bindende timing. Het doorgeven van uw ervaringen en kennis op nationaal en internationaal niveau leidt tot een grotere vooruitgang bij de aanpak van deze uitdagingen. Beleidsmakers, onderzoekers en praktijkmensen spreken vaak elk hun eigen ‘taal’ en doen weinig inspanningen om te zien wat er aan de overkant gebeurt.

Internationale kennis sharing? WISE

Bent u geïnteresseerd in de toegang tot deze internationale kennis? Wilt u zelf participeren in de verdere valorisatie van deze informatie? De toegangspoort hiervoor is de WISE-RTD Water Knowledge Portal, een van de 4 pijlers van WISE.

WISE staat voor: Water Information System for Europe, en gaat uit van de Europese Commissie.

HydroScan richtte WISE-RTD ASSOCIATION op

Met de specifieke expertise van HydroScan in het domein water, zowel op het vlak van onderzoek, beleidsondersteuning als praktijk, heeft HydroScan zich op Europees niveau opgeworpen als een voortrekker in kennisverspreiding rond water en milieu. HydroScan is actief betrokken bij verscheidene Europese projecten, waarvan verscheidene als coördinator.

De belangrijkste resultaten tot op heden:

  • Ontwikkeling van de WISE-RTD Web Portal die de brug slaat tussen de verschillende doelgroepen bij de implementatie van de water gerelateerde Europese Richtlijnen;
  • Oprichting in 2008 en op initiatief van HydroScan, van de WISE-RTD Association om de continuïteit van deze Web Portal te garanderen na het beëindigen van de Europese projecten.

U bent natuurlijk van harte welkom in de WISE-RTD Association!

Your personal contact

Guido Vaes
Directeur Modellering & Onderzoek
+32 16 24 05 05
guido.vaes@hydroscan.be