Adviesverlening bij de opmaak van een watertoets

Dient u een vergunningsaanvraag in te dienen voor een toekomstig bouwproject? Dient u – als vergunningverlenende overheid – een vergunningsaanvraag te behandelen van een (bouw)project met een complexe waterproblematiek? Wilt u zekerheid over de waterhuishouding van toekomstige realisaties? Wilt u inzicht in de mogelijke impact van toekomstige ontwikkelingen op de waterhuishouding?

Watertoets door HydroScan

HydroScan kan u hierbij helpen. Door een diepgaand inzicht en ervaring in de verschillende aspecten van het waterbeheer kunnen wij een onderbouwde en objectieve analyse maken van mogelijk effecten van uw project op het watersysteem en hiervoor de nodige technische oplossingen voor uitwerken. Dit resulteert in een grondige en realistische watertoets, conform de richtlijnen terzake. Op deze manier krijgt uw project maximaal kans op slagen om vergund te worden binnen een kader van duurzaam waterbeheer.

Na een grondige doorlichting ook de oplossingen

Elke nieuwe ontwikkeling heeft altijd in meer of minder mate een mogelijke impact op het watersysteem van de omgeving. Daarom is het belangrijk om voorafgaand aan de realisatie de mogelijke effecten duidelijk in kaart te brengen en deze ook maximaal te verminderen door intelligent om te gaan met het waterbeheer binnen het project.
Dat is ook de reden waarom de overheid in het kader van een vergunningsaanvraag een evaluatiesysteem hanteert onder de vorm van de watertoets. De effecten van een ontwikkeling zijn in sommige situatie echter niet steeds eenvoudig te bepalen door de bouwheer of zelfs de vergunningverlenende overheid.
Daarom kan het zinvol zijn om HydroScan specialisten in de materie in te schakelen om een gedetailleerde en objectieve analyse van de problematiek te maken. Deze kan – afhankelijk van het specifieke project – verband houden met bijvoorbeeld inschatten van risico’s op wateroverlast, effecteninschatting van de impact op de grondwaterstroming, correcte dimensionering van afwaterings- en bufferinfrastructuur, analyse van de duurzaamheid van een project, …

Voor al deze aspecten kunnen wij een doorlichting maken van de mogelijke gevolgen van het project. Binnen het reglementaire kader van de watertoets zullen wij vooral ook oplossingen aanreiken voor de mogelijke knelpunten! Op die manier kunnen projecten die eerst onmogelijk leken toch gerealiseerd worden met maximale aandacht voor een duurzaam waterbeheer.

Your personal contact

foto Tom Feyaerts
Tom Feyaerts
Directeur Projecten
+32 16 24 05 05
tom.feyaerts@hydroscan.be