Begeleiding & Advies

Knowledge management is één van de grootste actuele uitdagingen voor waterbeheer! Door de huidige watertechnologie wordt immers zoveel informatie geproduceerd dat het nog zeer moeilijk wordt voor de waterbeheerder om door het bos de bomen te blijven zien.

Door de toenemende reguleringsdruk en het toenemend belang van ‘water’ worden aan onze watersystemen zeer zware eisen gesteld. Het begrijpen van het ‘waarom’ van deze materie wordt voor de waterbeheerder een complexe zaak.

Expertise domein van HydroScan

Uw water gerelateerde gegevens en informatie omzetten tot een ‘begrijpbare’ kennis over uw watersystemen zodat u de juiste, kost effectieve beslissingen op het juiste moment kan nemen, en dit binnen een steeds complexer wordend reguleringskader? Dit behoort volledig tot onze kern competenties.

HydroScan biedt binnen dit ‘water knowledge’ domein verschillende diensten aan zoals:

  • Benchmarking;
  • Het opstellen van performantie-indicatoren;
  • Management en beleidsadvies;
  • Water audits;
  • Opleiding.

Dit kan gaan over het organiseren van een water gerelateerde workshop of cursus voor uw organisatie tot het opzetten van een Europees consortium voor gesubsidieerde integraal waterbeheer projecten binnen een EU-context.

HydroScan heeft belangrijke experts in huis gespecialiseerd in de recentste ontwikkelingen in ‘water knowledge’. De jarenlange academische ervaring van een aantal HydroScan experts in combinatie met de dagdagelijkse praktijkervaring, staat garant voor:

  • Een optimale aanwending van de didactische middelen in functie van de doelgroep;
  • Een specifieke focus op de toepassing van de theorie op de praktische situatie.

Cases in de kijker

TMVW Open Vorming rioleringen en integraal waterbeheer voor alle personeelsleden
Om er voor te zorgen dat de medewerkers van TMVW zich betrokken voelen bij de nieuwe servicelijn m.b.t. rioleringen, werd aan HydroScan gevraagd om een opleidingsprogramma samen te stellen voor al het personeel, dit is meer dan 600 personen, elk op zijn/haar niveau. Deze opleiding verliep over de periode 2005-2010.


 

Meer cases